واندرلند : سرزمین عجایب تصویر سازی های پان و محی با مدیریت وانیلا 🐰
کالای فیزیکی

اینستاگرام اکسو+پلاروید🤍

اینستاگرام اکسو+پلاروید🤍
اینستاگرام اکسو+پلاروید🤍
اینستاگرام اکسو+پلاروید🤍
اینستاگرام اکسو+پلاروید🤍
اینستاگرام اکسو+پلاروید🤍
اینستاگرام اکسو+پلاروید🤍
اینستاگرام اکسو+پلاروید🤍
اینستاگرام اکسو+پلاروید🤍
اینستاگرام اکسو+پلاروید🤍
اینستاگرام اکسو+پلاروید🤍
اینستاگرام اکسو+پلاروید🤍
اینستاگرام اکسو+پلاروید🤍
کالای فیزیکی

اینستاگرام اکسو+پلاروید🤍

۲۵٫۰۰۰تومان
سوهو
اضافه به سبد خرید

پک اینستاگرام اکسو+پلاروید رندوم

  • پک 9تایی از سلفی های اکسو در حالت مربعی و دایره ای
  • تمام قسمت های پک برش خورده و حتی المان های اینستا قابل استفاده هستن
  • یک پلاروید رندوم ( یا یکی از اعضا یا گروهی ) روی هر پک هست